Welcome
Links
e-mail me
Siop y Pentan


'Ry'n ni'n arbenigo
mewn


Llyfrau,cardiau,anrhegion,Cd's,


Dvd's ac amrywiaeth o 
gynnyrch Cymraeg.Cofiwch gysylltu a ni am
gymorth,
drwy e-bost neu alwad ffon.We Specialise in Welsh
Books, cards, Gifts, Cd's,
DVD's, and many other Welsh
Items.


This site is under construction.
January 11, 2008


Please phone or email us for assistance.

Diolch yn Fawr

Y Farchnad/Market
CAERFYRDDIN/CARMARTHEN
Sir Gaerfyrddin/Carmarthenshire
SA31 1QY

* Tel: 01267 235044
* Fax: 01267 235044

  
 

|Welcome| |Links|